قالب های بهاربیست

برای تازه شدن دیر نیست

Testers 07

در حضور واژه های بی نفس
صدای تیک تیک ساعت را گوش کن
شاید مرهم درد ثانیه ها را پیدا کنی

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست

Testers 06

ببین اندام تنهاییم را
که در لحظه های خاکستری
در انتظار طلوع خورشید است

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست

Testers 05

این شب ها
چشم های من خسته است
گاهی اشک ، گاهی انتظار
این سهم چشم های من است

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست

Testers 04

مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم....
این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست

Testers 03

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند
مثل آسمانی که امشب می بارد....
و اینک باران
بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند
و چشمانم را نوازش می دهد
تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست

Testers 02

صدای جیر جیرک ها به گوش می رسد
سکوت را نوازش می دهند
و جای خالی آدم های شب نشین را
با نگاهی معصومانه پر می کنند

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست

Tester 01

در امتداد نگاه تو
لحظه های انتظار شکسته می شود
و بغض تنهایی من
مغلوب وجود تو می شود

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم مهر 1387 توسط بهاربیست