تبليغات
موضوعات


Links
چت
سیاره
ایران اسکین
قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
قالب بلاگفا
موسیقی
اخلاق اسلامی

اطلاعات
  

"زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است"

 
سری جديد اس ام اس جوك ها
دسته:اس ام اس فارسی و جوك

 

بخش دهم اس ام اس های فارسی

 

بهترین هدیه نوروز 87 را به همه کاربران و بینندگان خود هدیه میدهد

BAHAR20.sub.IR

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) اول بهار اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

"بهار" بهترين بهانه براي آغاز و "آغاز" بهترين بهانه براي زيستن است.

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) تبریک سال نو اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

باز هم بهانه اي براي شاد شدن از راه رسيد؛ فصل خنده مبارک!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) سال جدید سفره هفت سین اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

سلامت... سعادت... سيادت... سرور... سروري... سبزي و سر زندگي... هفت سين سفره زندگيتان باد.

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه SMS farsi مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com شعر اس ام اس (پیامک) تبریک سال 1387 جدید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

برخيز که باد صبح نوروز / در باغچه اي کند گل افشان / خاموشي بلبلان مشتاق / در موسم گل ندارد امکان.

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) تبریک سال اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

آن روز که اميد را نا اميد، شادي را به غمگين و نور را به تاريکي هديه مي کنيم، عيد است.

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) تبریک نوروز 87 اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

زکوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي / از اين باد از مدد خواهي، چراغ دل برافروزي...

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) ضد حال عید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

آسمان را مي خواهم براي عبور، جاده باريک است / ماه را مي خواهم براي نور، راه تاريک است / تو را مي خواهم براي نظافت، عيد نزديک است...

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

به علت کسري اس ام اس (پیامک) جديد براي ارسال، پيشاپيش نوروز 1388 را تبريک مي گوييم.
انجمن صنفي بيکاران اس ام اس (پیامک) فرست!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com مسیج شمارش معکوس سال جدید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

1
...
2
...
3
...
4
.....
BOOM....
...
عيدت مبارک!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) تبریک عید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

سلام، لطفا اين اس ام اس (پیامک) رو چند روز ديگه بخون... مگه نمي گم چند روز ديگه بخون؟...! حالا که حرف گوش نمي دي، بخون! عيدت مبارک!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) عاشقانه - نوروزی اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

نزديک عيده! توي خونه تکوني دلت، من رو بيرون نکن!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب - نوروزتان پیروز اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

با تبريک سال نو... عاقبت، زمستون رفت و روسياهيش براي من موند... حاجي فيروز

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی تبریک اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

باز هم بهانه اي ديگر... شاد، پيروز و سربلند باشي... عيدت مبارک!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) تبریک سال نو اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

خنده بر لب... شوق در دل... غم ها دور... سلامتي همراه... وصل ها نزديک... مهربوني ها سبز... کينه ها بر باد... همچو طبيعت نو شويم... شادي هديه دهيم...

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) سال جدید عاشقانه اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

لحظه اي که سال تحويل مي شه، تنها لحظه اي که بي منت به من لبخند مي زني... کاش هر ثانيه براي من سال تحويل باشه.

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب و جدید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

چند سال و چند عيد بايد از عمر تو بگذره تا آدم بشي؟... عزيزم! يک سال از عمرت گذشت، ولي باز تو هموني که بودي... يک گل دوست داشتني هستي، بهار گل ها مبارک!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) هفت سین سال جدید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

اين بار مي خواهم هفت سين عيد را به ياد تو بچينم:
سبزه را به ياد روي سبزت،
سمنو را به ياد شيريني لبخندت،
سرمه دان را به ياد رنگ چشمانت،
سرکه را به ياد ترشي اخمهايت،
سيب را به ياد سرخي گونه هايت،
سکه را به ياد درخشش قلبت،
سير را به ياد تندي کلامت...
با همه خوبي و بدي هايت دوستت دارم!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com آفلاین چت فارسی اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

امروز روز ملي گل هاست... روزت مبارک... اينو براي همه گلهاي دنيا که عطرشونو دوست داري، بفرست...

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

يکي مي پرسه: "چرا هر گلي که زيباست، ناز داره؟"
جواب مي گيره: "اين طور نيست! يه گل زيباست که ناز نداره، ولي بهتره صداش نکني، چون الان داره اين اس ام اس (پیامک) رو مي خونه!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) ضد حال تبریک عید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

امسال سال خوش تيپ هاست. تو هم مثل من، اين اس ام اس (پیامک) رو براي کسي بفرست که مي دوني هيچکس بهش تبريک نمي گه!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جدید اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

طبق قانون بقاي شادي، هيچ شادي از بين نمي ره، فقط از دلي به دلي ديگر جا به جا مي شه!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) قشنگ اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

اميدوارم توي سال جديد، موتور آرزوهات پنچر نشه!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) مخصوص سال جدید نو اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

امروز سه نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بيان پيشت، من هم شماره تو رو دادم. يکي شون خوشبختي بود، يکي موفقيت و آخري هم سلامتي بود. مطمين باش توي سال 87 ميان سراغت!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

خودکارم را از ابر پر مي کنم و برايت از باران مي نويسم!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) قدیمی اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

10 تا شاخه گل را بگير جلو آينه! حالا بشمر! ديدي 11 تا هستند! آخه خودت هم گلي!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com جوک اس ام اس (پیامک) خنده دار اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

يادت باشه تعطيلات به زودي تمام ميشه و بعدش هم امتحانات شروع مي شه!
ستاد کوفت کردن تعطيلات نوروزي!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

دنيا را برايت شاد شاد و شادي را برايت دنيا دنيا آرزومندم.

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب نوروز87 اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

با تبريک سال نو خدمت مجردهاي گرامي! دستگاه "سبزه گره زني" با قابليت 90 گره در ثانيه، پيش فروش مي شود!

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) سبزی سیزده به در اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

//////8//////...
اينها سبزه 13 بدره! اون وسطي رو براي رسيدن تو به آرزوهات گره زدم...

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

اگه ؛ اگه ؛اگه ؛ اگه ؛اگه ؛ اگه ؛ اگه میتونستم دو تیکه ت کنم میزاشتمت رو جفت چشمام حالا که یه دونه ای میزارمت رو قلبم

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

بمیرد آنکه غربت را بنا کرد تورا از من، مرا از تو جدا کرد

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

تحمل تنهايي از گدايي دوست داشتن آسان‏تر است، تحمل اندوه از گدايي شادي راحت‏تر است. بهتر است انسان بميرد تا به گدايي زندگي برخيزد

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com مسیج جالب اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

در فلاکت و بدبختی، نباید امید را فراموش کرد. آبزلال باران از ابرهای سیاه سرازیر میشود

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

 اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) ضد حال اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

به اندازه ی صداقت پینوکیو و رفاقت تام و جری و هوش پت و مت دوست دارم

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com 

اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com جوک اس ام اس (پیامک) ضدحال خنده دار اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com 

صداقت خواستم داشتی، مهربانی خواستم داشتی،عشق خواستم داشتی، قور قوری جون گل کاشتی! هر چی که خواستم داشتی

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

 اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی اس ام اس سال جدید - اس ام اس تبریک عید - اس ام اس قشنگ مناسب سال نو 1387 مسیج پیامک پیام کوتاه bahar-20.com

هيچ وقت تمام محبت خودتون رو به کسي که دوست داريد نشون نديد چون با اولين اشتباه شمارو دشمن خودش ميدونه

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com 

TABLIGHAT

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) قشنگ SMS FARSI  bahar-20.com

عشق از دوستي پرسيد:فرق من و تو چيست؟ دوستي گفت من آدمارو با سلام آشنا ميكنم((تو با نگاه)) من آدما رو با دروغ جدا ميكنم((تو با مررررررررررررررررررگ

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com جوک اس ام اس (پیامک) - انتخابات SMS FARSI  bahar-20.com

ترکه تو اردبیل میمیره اعلامیه اش رو میزنن به دیوار ... تو انتخابات رای میاره

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com جوک اس ام اس (پیامک) - چهارشنبه سوری SMS FARSI  bahar-20.com

چهارشنبه سوری نزدیکه.یه وقت نری از رو آتیش بپری.آخه تجربه ثابت کرده اگه جیگر بره رو آتیش کباب میشه

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com جوک اس ام اس (پیامک) کوتاه SMS FARSI  bahar-20.com

به خروسه میگن مرغ چند حرف داره؟ میگه : قربونش برم حرف نداره!

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com آفلاین - جوک اس ام اس (پیامک) سرکاری SMS FARSI  bahar-20.com

چشمهای درشت و زیبایت را که به من می دوزی و با لبهای زیبا آواز می خوانی . احساس می کنم که بیش از همیشه عاشقت هستم . تو زیبا ترین قورباغه ی این برکه ای این سیب، بهترین سیب، شکل سیب، سر سیب، کار سیب، گذاشتن سیب، یه سیب، آدم سیب، الافه سیب. حالا سیب هارو حذف کن. از اول بخونش!

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) خوشگل کوتاه - امیدواری SMS FARSI  bahar-20.com

وقتی از همه جا نا امید شدی برو توی کوه فریاد بزن که آیا هنوز امید هست؟ آن موقع خواهی شنید که هست هست هست...

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com جوک ترکه - لاتین SMS FARSI  bahar-20.com

tork:i love you! zan: i love you too. tork:i love u three! zan: what? tork: kilo wat,Mega wat,tof be gabr papat

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com آفلاین - متن عاشقانه SMS FARSI  bahar-20.com

باختنت بي گناهترين گناهم بود، يافتنت بهانه دلم و خواستنت نيازم و با تو بودن آرزويم و تو را گم کردن، پيدايش سراب بود. تو مانند پرستو آمدي و به دورترين ديار غربت رفتي. بي تو ثانيه ها تکراري شده اند و آيينه چيزي جز سراب را نشان نمي دهد و شقايق غريبي مي کند و جاده در انتظار مسافر است و هنوز دلم بدون تو بهانه مي گيرد و من آرزوهايم را عاشقانه زمزمه مي کنم و منتظرت هستم

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) کوتاه - امیدواری SMS FARSI  bahar-20.com

براي ديدن نور به خورشيد نگاه کن،براي ديدن عشق به ماه نگاه کن،براي ديدن زيبايي به طبيعت نگاه کن،براي ديدن اميد به آينده نگاه کن

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی پیام کوتاه SMS FARSI  bahar-20.com

جان اسير دل دل اسير دوست دوست چه ميداند دل اسير اوست

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب SMS FARSI  bahar-20.com

نه از آشنایان وفا دیده ام... نه در باده نوشان صفا دیده ام... زنا مردمیها نرنجد دلم... که از چشم خود هم خطا دیده ام...

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) خوشگل - کوتاه SMS FARSI  bahar-20.com

برای انسان های بزرگ بن بست وجود ندارد.چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی - حتما بخونید SMS FARSI  bahar-20.com

همیشه از خوبیهای آدمها واسه خودت دیوار بساز پس هر وقت در حقت بدی کردند،فقط یه آجر از دیوار بردار بی انصافیه اگه دیوار رو خراب کنی

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com 

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی - کوتاه SMS FARSI  bahar-20.com

هرگز از کسي که هميشه با من موافق بود چيزي ياد نگرفتم

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com مخلوط چند اس ام اس (پیامک) و متن کوتاه SMS FARSI  bahar-20.com

زندگي عجيبه چون .... تا گريه نکني کسي نوازشت نميکنه تا نخواي بري کسي نمي گه بمون تا نري قدرتوکسي نميدونه تا نميري کسي نمي بخشتت زندگي مثه شطرنج مي مونه وقتي بلد نيستي همه بهت ياد ميدن اما تا ياد گرفتي همه دوست دارن شکستت بدن انسان هم ميتونه دايره باشه هم خط راست انتخاب با خودته تا ابد دور خودت بچرخي يا تا بي نهايت ادامه بدي.................

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com 

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) جالب SMS FARSI  bahar-20.com

هرکه عمل خوبي را براي مردم انجام دهد، اجرش بر گردن مردم است و هرکه براي [رضاي] خداوند عمل خيري را انجام دهد، ثواب آن با خداست

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) فارسی - فراموش کردن SMS FARSI  bahar-20.com 

کاش بدوني نبودنت ، نديدنت يا واسه هميشه رفتنت هرگز بهونه نمي شه واسه از ياد بردنت

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) لاتین SMS FARSI  bahar-20.com

Ensaan manande roodkhaaneist ke har che amigh tar baashad…aaraam tar ast

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com جوک اس ام اس (پیامک) ترکه - جالب SMS FARSI  bahar-20.com

يه ترکه ميخواسته بخوابه دوتا جا ميندازه، ميگن چرا دوتا جا انداختي، ميگه آخه دو شبه که نخوابيدم

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) - زشت SMS FARSI  bahar-20.com

بهر يك جرعه مي منت ساقي نكشيم...اشك ما باده ما, ديده ما شيشه ما همچو فرهاد بود كوه كني پيشه ما ...كوه ما سينه ما، ناخن ما تيشه ما

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) SMS FARSI  bahar-20.com 

ياري كه داد بر باد آرام و طاقتم را اي واي اگر نداند قدر محبتم را

اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

 SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) شعر . از شاعران بزرگ SMS FARSI  bahar-20.com

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزود./ زنهار ازين بيابان وين راه بی نهايت. *. عشقت رسد بفرياد گر خود بسان حافظ./ قرآن ز بر بخوانی با چارده روايت

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

SMS FARSI  bahar-20.com اس ام اس (پیامک) سال نو مبارک - تبریک سال جدید SMS FARSI  bahar-20.com

با ارزوي 12 ماه شادي 52 هفته خنده 365 روز سلامتي 8760ساعت عشق 525600 دقيقه برکت 315300ثانيه دوستي سال نو پيشاپيش مبارک

 اس ام اس جدید پیامک عاشقانه مسیج جوک bahar-20.com

 

اولین نیستیم . . . اما بهترینیم . . . !!

 

The End

 

 

تبليغات

 

 

 

اولين نيستيم ...!! اما بهترينيم ...!

بهاربيستمجید در سايت بهار-بيست دات كام    مطالب قبلیصفحه های ديگر

تبليغات


موضوعات


بخش اصلی سایت
آمارتبلیغاتبهاربيست