تبليغات
موضوعات


Links
قالب وبلاگ
قالب وبلاگ
قالب بلاگفا
موسیقی
اخلاق اسلامی

اطلاعات
  

"زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است"

 
فال چای
دسته:فال و طالع بينی

 

Bahar-20.com
 

 

كمي در باره فال چاي :

 

فال چاي كه قدمتي 3 هزار ساله دارد يكي از روش هاي رايج و مورد علاقه آينده نگري است

 كه در حال حاضر نيز براي طالع بيني و همچنين در محافل دوستانه به عنوان سرگرمي از آن استفاده ميشود .

 اساس اين فال نيز مثل اغلب روش هاي ديگر طالع بيني بر اين باور استوار است كه ضمير برتر

 با راهنمايي كردن دست و كنترل ارتعاشات آن اشكال و علايمي را كه براي جواب دادن به پرسشمان لازم است، ايجاد ميكند.

 در مورد اين فال گفته شده است كهبراي افراد تازه كار مشاهده نقوش ايجاد شده

 و نتيجه گيري از آنها كار نسبتا دشواري است ولي با اندكي تجربه اين كار به مراتب آسانتر ميشود

 تا حدي كه به گفته بعضي از طالع بينان براي يك فالگير با تجربه خواندن تفاله هاي چاي با خواندن كتاب معمولي هيچ فرقي ندارد.

 


 

طريقه انجام فال چاي :

 

براي انجام اين فال به يك فنجان دهان گشاد سفيد رنگ و يك زير فنجاني سفيد و بدون نقش احتياج داريد.

(براي سهولت مشاهده جزييات علايم شكل گرفته) استكان هاي معمولي براي اين كار مناسب نيستند.

 در واقع فنجان با شيب ملايمي كه داردباعث ميشود تفاله ها بر روي ديواره آن چسبيده و ايجاد نقوش ،حروف و علايم كنند.

 براي اينكه علايم واضح و قابل تشخيص باشند چاي مورد استفاده نبايد زياد شكسته و به اصطلاح خاكه باشد.

 استفاده از يك صافي براي بدت آوردن مقداري چاي درشت شايد فكر بدي نباشد.

 بهتر است به جاي قوري معمولي از كتري استفاده كنيد چون قوري از ورود تفاله هاي چاي به فنجان جلوگيري ميكند.

 پس از نوشيده شدن چاي توسط شخصي كه برايش فال گرفته ميشود، فنجان بايد در دست چپ (در صورتي كه شخص چپ دست است اين كار بايد با دست راست انجام شود) سه مرتبه موافق عقربه هاي ساعت چرخانده شده و سپس به دقت بر روي زير فنجاني واژگون شود.

 توجه كنيد كه به غير از تفاله مقدار كمي از چاي (مايع) نيز در ته استكان باقي مانده باشد كه موقع چرخاندن آن تفاله ها كاملا پخش و پراكنده شوند .

 از شخصي كه برايش فال ميگيريد بخواهيد كه هنگام چرخاندن فنجان به سوالي كه برايش مطرح است فكر كند.

حدودا يك دقيقه صبر كنيد تا مايع باقي مانده به داخل فنجان برگشته و باعث از بين رفتن نقوش ايجاد شده شود.

حالا فنجان را به آرامي و بادقت برگردانده و علايم ايجاد شده را تفسير كنيد.

 

 


 

تفسير فال چاي :

 

نقوش و علايمي كه در اكثر مواقع با آنها برخورد خواهيد كرد عبارتند از: اشياء ، حيوانات ، گياه از قبيل گل و درخت ، اشكال هندسي از قبيل دايره و مثلث و مربع ، حروف و اعداد.

اهميت علايم به اندازه و محل قرار گرفتن شان‌ بستگي دارد.

به عنوان مثال پرنده علامت خبري است كه بايد منتظرش ماند . حالا اگر اين پرنده كوچك باشد خبر كم اهميت و اگر بزرگ باشد مهم است.

 از نظر محل و قرار گرفتن ، دهانه فنجان معرف آينده خيلي نزديك ميانه فنجان معرف آينده دور تر و ته فنجان معرف آينده خيلي دور است.

 از زير فنجاني هم ميتوانيد براي اطلاعات تكميلي استفاده كنيد.

براي اين كار از همان شخص بخواهيد كه زير فنجاني را مثل خود فنجان سه بار چرخانده و آنرا به آرامي واژگون كرده و حدودا يك دقيقه صبر كنيد تا مايع كاملا خارج شود.

 چگونگي تفسير مثل فنجان است و از نظر زماني لبه آن معرف آينده دور ، ميانه آن معرف آينده نزديك و ته آن معرف آينده خيلي نزديك است.

 


 

چند قائده كلي :

 

حروف بزرگ معرف مكان و حروف كوچك معرف اسم شخص است.

 بعنوان مثال اگر حرف "ش" بزرگ داده شود ممكن است منظور شيراز باشد و اگر كوچك ديده شود اشاره به حروف اول اسم شخص شده است.

اعداد ميتوانند به تاريخ مربوط باشند كه محل قرار گرفتن اعداد ميتوانند به تخمين تاريخ كمك كنند.

فرضا اگر عدد 7 در دهانه فنجان قرار گرفته علامت هفت روز ، در ميانه علامت هفت هفته ، و در ته ميتواند علامت هفت ماه باشد.

 از اشكال هندسي به طور كلي مثلث نشانه مثبت بودن جواب ، دايره علامت موفقيت و مربع نوعي اخطار است.

جمع شدن تعدادي نقطه در اطراف يك علامت نشانه پول و سود است.

 ايجاد خط توسط به هم پيوستن نقاط (تفاله هاي چاي) علامت مسافرت است.

اگر در فنجان و زير فنجاني هيچ علامت به خصوصي وجود نداشت از شخصي كه برايش فال ميگيريد كه بعدا مجددا اقدام به انجام فال كند.

گربه ، وزغ ، مار ، تقاطع ، اسلحه و علامت پيك (ورق هاي بازي) علامت غم يا بد شانسي است.

گل ، درخت ، ميوه ، ماه ، ستاره، دايره و لنگر كشتي نشان دهنده موفقيت و شادي هستند.

 

 


 

 

 

علامت ديده شده در فنجان يا زير فنجاني

 

   تعبير و تفسير علامت
 

     نردبان ، حلقه ، يك زن يا يك مرد

 

 ازدواجي كه به خوشبختي ختم ميشود
 

          كلاه توك تيز ، سوسمار

 

   يك مهمان غير قابل اعتماد
 

            ماه ، عروس ، پرستو

 

 مسافرتي كه به يك رابطه عشقي ختم ميشود
 

              درخت ، طاووس

 

       ازدواج با شخصي ثروتمند
 

     جارو دستي ، چهره هاي زشت

 

       دشمن سازي با اشتباهات
 

        دسته گل ، كلاه زنانه

 

               ازدواج دير وقت
 

                 ستون

 

             ارتقاء و پیشرفت
 

       يك دونده ، گوسفند ، بز

 

موفقيت حتمي در كاري كه شروع كرده ايد
 

                   جنگل

 

           يك دعوت دوستانه
 

                  دايره

 

             يك رابطه خاص
 

             سطل ، جغد

 

            از دست دادن درآمد
 

    كوسه ، هفت تير ، پرنده دريايي

 

          خبری بد و ناخوشایند
مجید در سايت بهار-بيست دات كام    مطالب قبلیصفحه های ديگر

تبليغات


موضوعات


بخش اصلی سایت
آمارتبلیغات
بهاربيست