خصوصیات عدد یک طالع بینی نوین

طالع بینی نوین ، در منوی فال و طالع بینی قرار دارد و این متن خصوصیات عدد 1 از طالع بینی نوین می باشد.

خصوصیات عدد 1

راز پیروزی در زندگی یک ها خلاقیت و اعتماد به نفس بالاست . انرژی حیاتی و سازنده این افراد در افکار آنها حبس شده است ، با اعتماد به نفس و گرایش به سوی خلاقیت ، این افراد می توانند به هرچیز که در زندگی در نظر دارند برسند.

یکها اکثرا پرانرژی و فعال بوده و درصورت مثبت اندیشی ، هنرمند و دارای خلاقیت می باشند.

گاه احساس ناامیدی و نا امنی ، کسالت و بی حالی می کنند و بیش از دیگران آمادگی برای معتاد شدن دارند.

یکها در ظاهر از خود اعتماد به نفس نشان می دهند و خود را کاملا مستقل جلوه می دهند اما درواقع خودشان به خویش اعتماد ندارند و فکر می کنند که نمیتوانند به تنهایی از عهده کارها بر آیند.

چنانچه از اعتماد به نفس واقعی برخوردار شوند و از عنصر خلاقیت که در درون خویش دارند استفاده کنند به راحتی می توانند کار و تجارت و همچنین در زمینه هایی مثل موسیقی ، نمایشگری ، نویسندگی ، نقاشی ، مجسمه سازی ، ورزش ، طراحی ، تعلیم و تربیت کودکان ، نقشه کشی و غیره ، به موفقیت های مهمی دست بیابند.

طالع بینی نوین - خصوصیات عدد یک
طالع بینی نوین – خصوصیات عدد یک

حس عدم امنیت ، مانعی برای پیشرفت یکها

یکها باید با تلقین های مثبت ، حس عدم امنیت را از خود دور کنند تا بستر را برای آزاد شدن استعداد های درونی خویش فراهم سازند ، بخصوص اینکه این افراد کاملا تلقین پذیر بوده و می توانند یک الگوی خوب برای خود انتخاب کنند.

یکها برای موفقیت در هر کاری ، فقط به استقامت و پایداری احتیاج دارند چون مهارت و تسلط برا تمامی امور ، قبل از هرچی نیازمند جدیت و تصمیم گیری واقعی دارد ، این افراد گاهی که فعالیتشان زیاد است ، بایستی از نظر تغذیه خود را تقویت کنند تا بتوانند نمودار پیشرفت خود را به خوبی حفظ کنند.

اما چنانچه در روزهایی احساس نا امیدی و فشار روحی می کنند ، مصرف غذاهای پرچرب و مضر را کم کنند چرا که باعث چاقی و تنبلی آنها می شود.

یکها در مواقع بیماری های سبک ، می توانند از درمانهای طبیعی و یا گیاهی استفاده کنند چون درمانهای غیرشیمیایی برای این افراد سازگارتر است.

تاثیری انرژی زا و شفابخش

گردشگری در طبیعت برای یکها بسیار انرژی زا و شفابخش می باشد. پیاده روی در جنگل و پارک در بین گیاهان ، یکها نسبت به دیگران به انرژی طبیعت بیشتری نیازمندند چون این انرژی است که باعث آزاد شدن استعداد درونی و خلاقیت آنها می شود.

یکها در زمینه انرژی جنسی نیز قوی هستند ولی هنگامی که روی کار و فعالیتی متمرکز هستند این انرژی در بخش دیگری فعال می شود.

حس امنیت و استقلال

ویژگی مهمی که در یکها وجود دارد و باید به آن اشاره کرد اینکه اگر این افراد به کاری که می کنند علاقه داشته باشند و در آن کار احساس امنیت و استقلال داشته باشند به خواب کمتری نسبت به دیگران نیاز دارند.

و در زمینه های هنری می توانند به خلاقیت زیادی دست یابند ، شادابی و سرزندگی در یکها نیز به احساس امنیت و استقلال آنها مرتبط است.

بازگشت به بخش طالع بینی نوین