خصوصیات عدد نه طالع بینی نوین

خصوصیات عدد 9

نه ها ویژگی های مثبت و منفی زیادی دارند ، از مهمترین نکات زندگی آنها می توان به عقل و درایتشان اشاره کرد ، نه ها راهنمای خوبی هستند و می توانند مدیران و رهبران قوی و پرجاذبه ای باشند که دارای افکار مثبتی هستند.

اکثرا اهداف بزرگی در زندگی دارند ولی گاهی یک احساس بی اعتمادی نسبت به خودشان دارند. آنها به خوبی می تواند نظرات دیگران را به خودشان جلب کنند. اگر این کار را در جهات مثبت انجام دهند می توانند رهبران مثبتی باشند و چنانچه در جهات منفی انجام دهند ، قطعا رهبران منفی خواهند شد.

ذات نه ها مملو از استعداد های درونی خوبی است که اگر به قلب و احساساتشان مراجعه کنند و با الهام های درونی خود هماهنگ باشند به علم و بینش والایی می رسند ، نه ها باید در گفتار و عمل یکسان عمل کنند و شک و تردید را کنار بگذارند ، هنگامی که هدفی را برای خودشان انتخاب می کنند ، باید تمام سعی خود را در به انجام رساندن آن هدف بکار بگیرند تا موفق شوند.

طالع بینی نوین - خصوصیات عدد نه
طالع بینی نوین – خصوصیات عدد نه

نه ها گاهی مسئولیت اخلاقی و تقوا را در کار خود الگو قرار می دهند و برخی نیز با انکار کلی قوانین اخلاقی ظاهر می شوند و نسبت به دیگران بی اعتنا هستند، مهم است که بین اراده مثبت و منفی خود تفاوت قائل شده و با تمرکز فعالیت کنند.

گاهی نسبت به خود بی اعتماد و بی اعتقاد می شوند و گاه مانند یک روحانی از درک اراده الهی برخوردار هستند. آنها ممکن است به دلیل نا امیدی به مصرف الکل و انواع مواد مخدر روی آورند تا از این طریق برخی از گناهان روح و جسم خود را برای مدتی نادیده بگیرند یا به بیماری های مرتبط با کمردرد و آرتروز گرفتار شوند.

نه ها اکثرا ظاهرشان با باطنشان یکی نیست ، گاه نسبت به گفته های دیگران مقلد می شوند و گاهی متعصب ، در چنین شرایطی به افکار و اهداف خود کاملا بی توجه می شوند.

آنها در ظاهر آرام بنظر می آیند ولی در باطن اینطور نیستند و به دنبال گم شده ای در خود می گردند ، البته این موارد در نه های مثبت اندیش و موفق وجود ندارد ، نه های مثبت اندیش انسانهایی آرام ، هوشمند ، صبور ، صادق ، درستکار و مهربان بوده و مشاور و راهنمای بسیار خوبی هم برای نزدیکان و هم برای همه مردم هستند.

آنها استعداد فوق العاده ای در تاثیرگذاری از طریق گفتار و عمل و رفتار داشته و نظر همه را به سمت خود جلب می کنند.

بازگشت به بخش طالع بینی نوین