خصوصیات عدد شش طالع بینی نوین

خصوصیات عدد 6

شش ها به مسئولیت پذیری معروف اند ، از ویژگی های مثبت شش ها اگر بخواهید بدانید ، آنها صبور ، خونسرد ، اجتماعی ، مهربان ، دقیق ، مستقل ، مسئولیت پذیر و همواره لبخند بر لب دارند و اکثر کارهایی که انجام می دهند درست و منطقی است.

گاهی احساس خشم و نا امیدی دارند ، این افراد با مسائل جزئی بیش از حد درگیر می شوند. شش ها افرادی کمال طلب و کمال گرا هستند و استعدادهای درونی خوبی در خصوص قاضی بودن یا وکیل شدن دارند.

شش ها دارای اعتماد به نفس خوبی هستند و بلند نظر هستند و امکانات برتر را در زندگی جستجوی می کنند ، این افراد اکثرا به توفیقات بالایی نیز دست پیدا می کنند ، گاهی حساس و آسیب پذیر می شوند ، بخصوص اگر به آرزوهایشان نرسند این حس نا امیدی بیشتر می شود.

طالع بینی نوین - خصوصیات عدد شش
طالع بینی نوین – خصوصیات عدد شش

شش ها از اشتباهات خودشان میترسند و سعی می کنند هرگز اشتباه نکنند ، آنها سعی می کنند در هر کاری در صدر قرار داشته باشند و به همین جهت گاهی دچار فشار قرار می گیرند و یا از عملکرد خود انصراف می دهند.

هنگامی که از سن نوجوانی و جوانی می گذرند ، اکثرا انسان های با بصیرتی می شوند و می توانند به خوبی راهنمایی بدهند ، آنها به وقایع پیرامون به خوبی می نگرند و هدفمند زندگی می کنند.

اگر در طول زندگی با مشکلات مبارزه کنند و شخصیت باطنی خود را تجلی بخشند ، آنگاه زندگی و حیات تازه ای را تجربه کرده و آرامش و اعتماد بنفس زیادی خواهند داشت.

بازگشت به بخش طالع بینی نوین