خصوصیات عدد دوازده طالع بینی نوین

خصوصیات عدد 12

شخصیت و مشخصات دوازده ها مجموع مشخصات یکها و دوها می باشد که نشان از همکاری خلاقانه دارد ، برخی از دوازده ها ممکن است تمامی مشخصات یک ها را داشته باشند ، برخی تمامی مشخصات دوها را و برخی هم ترکیبی از خصوصیت یک ها و دوها را داشته باشند.

دوازده ها اکثرا پر انرژی بوده و افرادی باهوش و جدی می باشند ، هرچند گاهی ممکن است عملی ساده لوحانه از آنها سر بزند اما مطمئنا این باعث تعادل در آنها می شود.

طالع بینی نوین - خصوصیات عدد دوازده
طالع بینی نوین – خصوصیات عدد دوازده

آنها حس خاص بودن دارند ، گاهی به برخی امور مشکوک می شوند و لی اکثرا دارای تعادل و اجتماعی هستند ، دوازده ها در کارهای گروهی بسیار خوش می درخشند و اکثرا افرادی با صداقت و دوستانه هستند.

برخی از آنها صحبت هایی با نیش و کنایه می زنند و گاهی کارهای غیر معقول می کنند ولی کاملا مسئولیت پذیر هستند و سعی می کنند از مسئولیت هایی که می پذیرند سر باز نزنند ، گاه دچار مشکلات و گرفتاری هایی می شوند که باعث می شود رفتاری خشن و تهاجمی داشته باشند.

آنها معمولا برای اینکه بتوانند انرژی درونی خود را آزاد کنند نیازمند شریک ، همسر یا همکار مهربان هستند ، اکثر دوازده ها دارای افکاری رمانتیک هستند و نسبت به جنس مخالف احساس کشش دارند.البته گاهی هم ممکن است بطور ناگهانی روابط خود را قطع کنند ، بهتر است اینگونه افراد قبل از آنکه متاهل شوند ، از دوستان متاهل خود دوری کنند و با آنها معاشرت نکنند.

دوازده ها باید خودشان را پیدا کنند ، باید به خودشان اعتماد داشته باشند ، فقط با اعتماد به نفس کامل است که میتوانند افرادی فعال ، با اراده و خوش فکر بوده و استعداد های خود را در امور اقتصادی و اجتماعی به خوبی بکار گیرند ، معمولا دوازده های با اراده در نیمه دوم عمر خود از رفاه کاملی برخوردار هستند.

خلاقیت در آنها یک استعداد ذاتی بشمار می آید و می توانند با پرورش آن در هر اموری موفق باشند، البته باید مواظب جاه طلبی آنها بود ، دوازده های مثبت اندیش افرادی دقیق ، فعال ، سازنده و سخاوتمند ، صبور و آینده بین هستند ولی دوازده های با افکار منفی ، افرادی خشک ، جاه طلب ، عجول ، آسیب پذیر ، افراط گر و گاه نا امید می باشند.

اگر دوازده هستید سعی کنید مثبت اندیش باشید ، آنها در بدترین شرایط ، نهایتا سیستم ایمنی بدن خود را از دست می دهند و اکثرا زانو درد دارند و بهتر است ورزش و تغذیه سالم را در زندگی روزمره خود قرار دهند.

دوازده ها در بهترین حالت و مثبت ترین دوران زندگی ، افرادی وفادار و قوی ، قابل اعتماد ، باهوش و عقل گرا و دارای همت مظاعف هستند و اکثرا در هر مسیری موفق می باشند.

اگر مشکلی در سر راه خود ببینند ، به سرعت سعی در حل آن می کنند و اگر لازم باشد مسائل و مهارت های تازه ای یاد گرفته تا بتوانند به احساس آرامش برسند.

هر دوازده ای حداقل یکبار با مشکلات سخت زندگی مواجه می شود که با صبوری و پشتکار خود می تواند به خوبی از آنها عبور کرده و به اهداف خود دست پیدا کنند.

بازگشت به بخش طالع بینی نوین